ÁSZF

I. A Szolgáltató

1. A Webáruház neve: www.franziska.hu

2. A Webáruházat a Franziska Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1066 Budapest, Jókai utca 6., cégjegyzékszám: 01-09-273669, adószám: 25412752-2-42 bankszámlaszám: 11794008-21401073) üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).


3. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-113615/2017.

II. A szolgáltatás igénybevétele

1. Megrendeléseket a Webáruház interneten keresztül a www.franziska.hu webcímen, telefonon (+36703323745) és e-mailen (hello@franziska.hu) fogad el.

2. A vásárlás során a felhasználó köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a felhasználó között.

3. A megrendelés menete online:

3.1. A regisztráció menete: a jobb felső sarokban lévő, embert ábrázoló fülre kattintva tud a felhasználó neve, email címe és jelszava megadásával regisztrálni, ezt követően a rendszer automatikusan belépteti.  (Termékeket megrendelni lehetősége van felhasználónak regisztráció nélkül is megtenni, ekkor a 3.1. pontban írtakat kihagyhatja felhasználó.)

3.2. A „Desszertek” menüpontból a felhasználó kiválasztja a kért terméket, majd azt a "Kosárba!" gomb segítségével a virtuális kosarába („Desszertes dobozom”) helyezi.

3.3.A "Desszertes dobozom" felületen a felhasználónak lehetősége van üzenetet küldeni a termékkel együtt (“Tőlem” “Neked” “Üzenet”).


3.4. A „Fizetéshez” gomb megnyomásával a rendszer átirányítja felhasználót arra az oldalra, ahol a rendelés érdekében meg kell adnia a következő adatokat: teljes név, email cím, cím, település, ország, megye, irányítószám, telefonszám. Ezen az oldalon van lehetősége a felhasználónak - amennyiben rendelkezik ilyennel -  a kedvezményt biztosító kód megadására.

3.5. Amennyiben a szállítási és a számlázási cím eltérő, úgy felhasználó köteles kitölteni a fenti adatok ismételt megadásával a számlázási adatokat is.

3.6. A „Vásárlás folytatása” gomb megnyomását követően a szállítási mód közül választhat felhasználó.

3.7. A fizetés menete

3.8. Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja felhasználó részére, és a visszaigazolással az adásvétel a felek között létrejön. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a felhasználóhoz 24 órán belül nem érkezik meg, akkor a felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.

3.9. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül.

4. A megrendelés menete telefonon:
Rendelés leadható a +36703323745-as telefonszámon.

5. A megrendelés menete e-mailben:
Rendelés leadható a hello@franziska.hu e-mail címen.

6. A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

7. A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek tartalmazzák a termékek árát és kiválasztás esetén a házhoz szállítás költségeit.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. 

Szolgáltató nem tekinti érvényesen létrejött szerződésnek, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján, még akkor sem, ha a megrendelést visszaigazolta.

8. Fizetés
Az oldalon lehetséges az utánvéttel történő fizetés (személyes átvétel esetén), valamint a bankkártyás fizetés is. Az adatai megadása után a  "Tovább a fizetéshez" gombra kattintva Ön bankkártyával fizethet (OTP Mobil SimplePay bankkártyás fizetés). A "Vásárlás véglegesítése" gombra kattintva Ön átkerül SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindíthatja a tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően véglegesítheti a tranzakciót, amelynek feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. Ön email útján is értesítést kap vásárlásáról, valamint visszairányításra kerül a Szolgáltató oldalára.

9. Személyes átvétel

9.1. A megrendelt termék kizárólag személyesen a  Home of Franziska üzletben, 1011 Budapest, Iskola utca 29. szám alatt átvehető. Munkanapokon leadott rendeléseknél a termék -visszaigazolás esetén- 48 órán belül átvehető munkanapokon 7:30-17:00 óráig. Hétvégén 9:00-16:00-ig. A személyes átvétel díjmentes. Kiszállítás nem lehetséges.

Amennyiben felhasználó a terméket 4 napon belül nem veszi át, a szerződés Szolgáltató részéről teljesítettnek minősül, és Szolgáltató jogosult a termék vételárát követelni.

10. Szavatossági jog, elállás

Szolgáltató a termékekre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatosságot vállal.

Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. 

A megrendelt áru kiszállítását követően az áru romlandó jellege miatt a vevő nem jogosult a szerződéstől való elállásra, fizetési kötelezettsége fennáll. ) (45/2014. (II. 26.) Korm 29.§. (1). bek. d. pontja)

III. Adatvédelem

1. Általános rendelkezések

Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. 

2. A regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Felhasználó azonosításához szükségesek: név, lakóhely, email cím, telefonszám, számlázási, kiszállítási cím, telefonszám, utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Függetlenül a fentebb leírtaktól előfordulhat, hogy Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató, az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapon adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések megakadályozása és kiszűrése érdekében.


3. Szolgáltató a Felhasználó adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

4. Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el Szolgáltató.

5. A weboldal üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes adatok kezelője a Franziska Kft.

6. Az adatkezelés során az Adatkezelő adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

7. Az adatkezelő által végzett adatkezeléssel érintetteknek az adatkezelő székhelyére küldött levélben vagy a hello@franziska.hu e-mail címen Adatkezelőnél bármikor lehetőségük van az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez megadott hozzájárulásukat visszavonni, hozzájárulásukat egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni, illetve személyes adataik kezelése ellen az Avtv. által meghatározott esetekben tiltakozni. Az Adatkezelő az e-mailen vagy postai úton beérkezett adatkezelési visszavonást 5 munkanapon belül véghezviszi. Ennek értelmében minden visszavonásra kért adatot megsemmisíti.

8. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9. A Szolgáltató jogosult a vásárló részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a vásárló a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a vásárló által a regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

10. A vásárló az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a vásárló részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a vásárló adatait a hírlevélre feliratkozott vásárlók adatai közül.

11. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-113615/2017

12. A Kűlső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Felhívjuk figyelmét arra, hogy mi, az oldalak szolgáltatójaként nem ismerjük az átvitt adatok tartalmát, valamint azt, hogy ezeket a Facebook miként használja. Erre vonatkozó további információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál. 

13. A Felhasználó az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul.)

2. Fogyasztói panaszügyintézés írásban (1066 Budapest, Jókai utca 6.), ill. e-mailen (hello@franziska.hu) keresztül történik.